مقاوم سازی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  • دلیل ضعف سازه: عدم تطابق سازه با آیین نامه های زلزله
  • روش مقاوم سازی: تقویت فونداسیون، اجرای دیوار برشی محصور سازی ستونها با ژاکت بتنی، تقویت طاق ضربی اجرای بادبند
  • محل پروژ: تهران
 

مقاوم سازی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx