مقاوم سازی گنبد مسجد اعظم قم

  • دلیل ضعف سازه: نصب لوستر 30تنی و عدم پایداری گنبد
  • روش مقاوم سازی: تقویت گنبد برای بارهای درون صفحه و برون صفحه توسط ورقهای CFRP
  • محل پروژه: قم
            

مقاوم سازی گنبد مسجد اعظم قم
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی گنبد مسجد اعظم قم 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx