مقاوم سازی مجتمع های مسکونی شهرک شهید بهشتی متعلق به ارتش

  • دلیلی ضعف سازه: افزایش  طبقه
  • روش مقاوم سازی: تقویت ستونها و سقفها توسط الیاف کربن، تقویت دیوار های برشی توسط ورقهای فولادی
  • محل پروژه: تهران
         

مقاوم سازی مجتمع های مسکونی شهرک شهید بهشتی متعلق به ارتش
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع های مسکونی شهرک شهید بهشتی متعلق به ارتش 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx