مقاوم سازی بیمارستان دانشگاه آزاد شعبه نجف آباد

   
  • دلیل ضعف سازه: ایراد در طراحی و اجرا
  • روش مقاوم سازی: تقویت ستونهای فلزی با ژاکت بتنی اضاافه نمودن دیوار برشی تقویت ستونها توسط اضافه نمودن ورق مقاومت فونداسیون توسط شمع
  • محل پروژه: استان اصفهان، نجف اباد
                   

مقاوم سازی بیمارستان دانشگاه آزاد شعبه نجف آباد
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی بیمارستان دانشگاه آزاد شعبه نجف آباد 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx