مقاوم سازی هتل فجر لاهیجان

  • دلیل ضعف سازه: ایراد در طراحی و اجرا
  • روش مقاوم سازی: مقاومت فونداسیون با افزایش ابعاد اضافه نمودن دیوار برشی تقویت تیر و ستون توسط الیاف کربن
  • محل پروژه: گیلان، لاهیجان
          

مقاوم سازی هتل فجر لاهیجان
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی هتل فجر لاهیجان 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx