مقاوم سازی مجتمع مسکونی صدف

  • دلیل ضعف سازه: افزایش طبقه
  • روش مقاوم سازی: اجرای میکروپایل
  • محل پروژ: مازندران، محمود اباد
 

مقاوم سازی مجتمع مسکونی صدف
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع مسکونی صدف 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx