مقاوم سازی کارخانه گیلراد

 
  • شرح عملیات: اجرای میکروپایل جهت افزایش باربری خاک
  • روش مقاوم سازی: لوله کوبی
  • محل پروژه: رشت
                      

مقاوم سازی کارخانه گیلراد
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی کارخانه گیلراد 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx