طراحی مقاوم سازی سوله های کارخانه سیمکو

  • دلیل ضعف سازه: مقاوم سازی سوله های کارخانه لاکسیم به دلیل تغییر در ایین نامه ها
  • روش مقاوم سازی: مقاومت اعضای فلزی توسط ورق های فولادی
  • محل پروژه: استان گیلان ، رشت
   

طراحی مقاوم سازی سوله های کارخانه سیمکو
نام پروژه و سال ساخت :

طراحی مقاوم سازی سوله های کارخانه سیمکو 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx