طراحی مقاوم سازی برج دروس

  
  • دلیل ضعف سازه: خروج از محوریت تیرها به ستون ها
  • روش مقاوم سازی: مقاومت اتصالات بتنی توسط ژاکت فولادی
  • محل پروژه: تهران، خیابان دروس

طراحی مقاوم سازی برج محسنیان دروس
نام پروژه و سال ساخت :

طراحی مقاوم سازی برج محسنیان دروس 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx