مقاوم سازی مصلای قم

  • دلیل ضعف سازه: عدم تطابق سازه موجود با آیین نامه های طراحی جدید
  • روش مقاوم سازی: اجرای دیوار برشی، محصور سازی ستونها توسط الیاف شیشه
  • محل پروژه: قم
                    

مقاوم سازی مصلای قم
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مصلای قم 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx