رزین ها


شرکت مقاوم سازان پایون ارائه دهنده  رزین ها و اپوکسی های متعددی شامل چسب کاشت میلگرد،  پرایمر اپوکسی،  رزین نصب الیاف کامپوزیتی و بتونه اپوکسی می باشد. چسب کاشت میلگرد برای کاشت میلگردهای فولادی و همچنین بولت و انکرهای کامپوزیت مورد استفاده قرار میگیرد. رزین نصب الیاف نیز جهت اشباع نمودن و نصب این الیاف استفاده میگردد. کاربرد پرایمر اپوکسی، آماده سازی سطح پیش از نصب الیاف بوده و از بتونه اپوکسی جهت نصب میلگرد کامپوزیتی در روش نزدیک به سطح و لمینیت کامپوزیتی و همچنین ترمیم بتن استفاده میگردد.

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx