ساختمان اداری بیمه ایران

  • دلیل ضعف سازه: تغییر کاربری سازه
  • روش مقاوم سازی: تقویت ستونها توسط الیاف کربن اضافه نمودن دیوار برشی
  • محل پروژ: تهران، خ سهروردی

مقاوم سازی ساختمان اداری بیمه ایران
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی ساختمان اداری بیمه ایران 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx