ساختمان مسکونی

  • دلیل ضعف سازه: پایین بودن مقاومت بتن و کمبود میلگردا
  • روش مقاوم سازی: استفاده از سیستم نزدیک به سطح برای تقویت خمشی ستونها محصور سازی ستونهای تقویت شده  توسط الیاف شیشه
  • محل پروژه: تهران، خ سهروردی

      

مقاوم سازی ساختمان مسکونی
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی ساختمان مسکونی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx