ساختمان دادگستری استان گلستان

  • دلیل ضعف سازه: استفاده از تیرچه های ضعیف در دهانه های 8متری
  • روش مقاوم سازی: تقویت سقف تیرچه بلوک توسط الیاف کربن استفاده از مهاری های فلزی 
  • محل پروژه: استان گلستان، شهرستان رامیان
        

مقاوم سازی ساختمان دادگستری استان گلستان
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی ساختمان دادگستری استان گلستان 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx