ساختمان مسکونی

  • دلیل ضعف سازه: یخ زدگی بتن
  • روش مقاوم سازی: تراشیدن بتن اسیب دیده، محصورسازی ستون تعمیر شده با الیاف کربن
  • محل پروژه: تهران
            

مقاوم سازی ساختمان مسکونی
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی ساختمان مسکونی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx