مقاوم سازی ترمینال دولت شهر ساری

  • دلیل ضعف سازه: مقاومت پایین بتن و طراحی غلط سازه
  • روش مقاوم سازی: تقویت ستون توسط ژاکت بتنی استفاده از بادبند فولادی تقویت تیر توسط الیاف کربن تقویت تیر توسط دستک فولادی
  • محل پروژه: مازندران، ساری
        

مقاوم سازی ترمینال دولت شهر ساری
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی ترمینال دولت شهر ساری 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx