مقاوم سازی پژوهشکده آمار ایران

  • دلیل ضعف سازه: حذف دیوارهای باربر اجری طبقه همکف
  • روش مقام سازی: اجرای فونداسیون، نصب ستون و تیر فلزی حذف دیوار های باربر
  • محل پروژه:تهران
           

مقاوم سازی پژوهشکده آمار ایران
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی پژوهشکده آمار ایران 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx