مقاوم سازی استانداری هرمزگان

       
  • دلیل ضعف سازه: تغییر در معماری و جابجایی ستونها
  • روش مقاوم سازی: مقاومت تیرها توسط الیاف کربن ، مقاومت ستونها توسط میلگرد های کربنی و الیاف شیشه
  • محل پروژه: استان هرمزگان، بندرعباس
                       

مقاوم سازی استانداری هرمزگان
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی استانداری هرمزگان 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx