مقاوم سازی مجتمع مسکونی فرحزاد

  • دلیل ضعف سازه: پایین بودن مقاومت بتن
  • روش مقاوم سازی: تقویت ستونها توسط الیاف کربن
  • محل پروژه:تهران
          

مقاوم سازی مجتمع مسکونی فرحزاد
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع مسکونی فرحزاد 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx