مقاوم سازی برج سنبل متعلق به بانک پارسیان

  • دلیل ضعف سازه: عدم تطابق سازه موجود با آیین نامه های طراحی جدید
  • روش مقاوم سازی: اجرای شمع درجا و میکروپایل تقویت فونداسیون توسط کاشت برشگیر و افزایش ارتفاع  افزایش مقطع ستونها و  تیرها اضافه نمودن دیوار برشی تقویت تیر، ستون و دیوار های برشی با الیاف کربن و شیشه
  • محل پروژه: تهران
           

مقاوم سازی برج سنبل متعلق به بانک پارسیان
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی برج سنبل متعلق به بانک پارسیان 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx