مقاوم سازی سازمان نقشه برداری کشور

  • دلیل ضعف سازه: عدم تطابق سازه موجود با آیین نامه های طراحی جدید
  • روش مقاوم سازی: تقویت ستونها و سقفها توسط الیاف کربن افزایش ابعاد فونداسیون ، اضافه نمودن دیوار برشی
  • محل پروژه: تهران 
         

مقاوم سازی سازمان نقشه برداری کشور
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی سازمان نقشه برداری کشور 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx