مقاوم سازی بانک ملی ایران شعبه جزیره ابوموسی

  • دلیل ضعف سازه: عدم تطابق سازه موجود با آیین نامه های طراحی جدید خوردگی میلگرد و اعضای فولادی 
  • روش مقاوم سازی: مقاومت ستونها توسط الیاف شیشه اعمال پوشش محافظ در برابر خوردگی ژاکت بتنی
  • محل پروژه: جزیره ابوموسی
           

مقاوم سازی بانک ملی ایران شعبه جزیره ابوموسی
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی بانک ملی ایران شعبه جزیره ابوموسی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx