مقاوم سازی برج مسکونی امید

  • دلیل ضعف سازه: افزایش طبقه
  • روش مقاوم سازی: تقویت ستونها  توسط ژاکت بتنی تقویت ستونها و تیرها توسط الیاف کربن و شیشه  تقویت فونداسیون توسط افزایش ارتفاع و اجرای میکروپایل
  • محل پروژه: تهران
       

مقاوم سازی برج مسکونی امید
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی برج مسکونی امید 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx