مقاوم سازی مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی

  • دلیل ضعف سازه: افزایش طبقه 
  • روش مقاوم سازی: مقاومت فونداسیون با میکروپایل و دیوار برشی اضافه نمودن دیوار برشی در پیرامون ساختمان
  • محل پروژه: مازندران، نوشهر
    

مقاوم سازی مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx