مقاوم سازی مجتمع مسکونی اطلس

  • دلیل ضعف سازه: ضعف در طراحی سازه
  • روش مقاوم سازی: مقاومت فونداسیون با روش برش و افزایش ارتفاع اضافه نمودن دیوار برشی و مقاومت المانهای مرزی دیوار با الیاف شیشه
  • محل پروژه: تهران

مقاوم سازی مجتمع مسکونی اطلس
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع مسکونی اطلس 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx