مقاوم سازی تالار سپهر شهریار

  • دلیل ضعف سازه: نیاز به ایجاد بازشو در دیوار های برشی
  • روش مقاوم سازی: ایجاد بازشو، تقویت دیوار توسط الیاف شیشه و کربن
  • محل پروژه: شهریار
           

مقاوم سازی تالار سپهر شهریار
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی تالار سپهر شهریار 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx