مقاوم سازی مجتمع مسکونی فانوس

   
  • دلیل ضعف سازه: کم بودن ظرفیت باربری خاک
  • روش مقاوم سازی: اجرای میکروپایل و تزریق تحکیمی
  • محل پروژه: مازندران، محمود اباد
       

مقاوم سازی مجتمع مسکونی فانوس
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع مسکونی فانوس 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx