مقاوم سازی مجتمع تجاری خلج

 
  • دلیل ضعف سازه: روانگرا بودن خاک
  • روش مقاوم سازی: اجرای میکروپایل و تزریق تحکیمی
  • محل پروژه: مازندران، نور
                

مقاوم سازی مجتمع تجاری خلج
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع تجاری خلج 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx