مقاوم سازی مجتمع سعدی

 
  • شرح عملیات: پایدارسازی گود
  • روش مقاوم سازی: اجرای نیلینگ
  • محل پروژه: مازندران، آمل
                  

مقاوم سازی مجتمع سعدی
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع سعدی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx