مقاوم سازی مجتمع اکسین مرکزی اهواز

 
  • شرح عملیات: پایدارسازی گود
  • روش مقاوم سازی: نیلینگ و انکراژ به همراه دیوار دیافراگمی
  • محل پروژه: اهواز
                  

مقاوم سازی مجتمع اکسین مرکزی اهواز
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع اکسین مرکزی اهواز 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx