شاقول سازی ساختمان مسکونی

  • شرح عملیات: مقاوم کردن ساختمان کج شده(16سانتیمتر)
  • روش مقاوم سازی: برش خاک
  • محل پروژه: تهران
   

مقاوم سازی ساختمان مسکونی
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی ساختمان مسکونی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx