شاقول سازی مجتمع مسکونی

  • شرح عملیات: مقاوم کردن ساختمان کج شده (48سانتیمتر)
  • روش مقاوم سازی: برش خاک
  • محل پروژه: کرج
           

مقاوم سازی مجتمع مسکونی
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع مسکونی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx