شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی محمدیه

  • دلیل ضعف سازه: شاقول سازی نفوذ آب و برش خاک به مقدار 35 سانتی متر
  • روش شاقول سازی: توسط روش جکینگ و تثبیت توسط شمع بتنی درجا
  • محل پروژه: محمدیه، قزوین
   

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی محمدیه
نام پروژه و سال ساخت :

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی محمدیه 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx