شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی خالقی

   
  • دلیل ضعف سازه: ناشاقولی نفوذ اب به زیر فونداسیون به مقدار 25 سانتی متر
  • روش شاقول سازی: شاقول سازی توسط روش برش خاک
  • محل پروژه: تهران، خ دستغیب

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی خالقی
نام پروژه و سال ساخت :

شاقول سازی و تثبیت فونداسیون ساختمان مسکونی خالقی 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx