مقاوم سازی مجتمع تجاری فراز لاله زار

   
  • دلیل ضعف سازه: ضعف در اجرا، افزایش سه طبقه اضافی
  • روش مقاوم سازی: مقاوم سازی ستون ها الیاف کربن، استفاده از ژاکت بتنی ، مقاوم سازی تیرها توسط nsm
  • محل پروژه: تهران، لاله زار

مقاوم سازی مجتمع تجاری فراز لاله زار
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی مجتمع تجاری فراز لاله زار 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx