مقاوم سازی ساختمان های اداره مالیات استان البرز

   
  • دلیل ضعف سازه: ضعف در طراحی و اجرا
  • روش مقاوم سازی: اضافه نمودن بادبند، مقاومت اعضای  بتنی توسط الیاف frp
  • محل پروژ: استان البرز

مقاوم سازی ساختمان های اداره مالیات استان البرز
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی ساختمان های اداره مالیات استان البرز 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx