اجرای مقاوم سازی پل مدیریت

  • دلیل ضعف سازه: ضعف سازه به دلیل تغییر در آیین نامه ها
  • روش مقاوم سازی: ژاکت های فلزی در زیر پل و پرکردن آنها توسط بتن و مقاوم سازی و پایه های پل توسط باکس های فلزی و نصب نئوپرن
  • محل پروژه: پل مدیریت
   

اجرای مقاوم سازی پل مدیریت
نام پروژه و سال ساخت :

اجرای مقاوم سازی پل مدیریت 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx