مقاوم سازی پژوهشکده دانشگاه حاتم

   
  • دلیل ضعف سازه: تغییر کاربری از مسکونی به ازمایشگاه
  • روش مقاوم سازی: اضافه نمودن دیواربرشی، مقاومت ستون ها با الیاف  frp مقاومت فونداسیون با شمع و افزایش مقطع
  • محل پروژه: شهر جدید پردیس فاز 1

مقاوم سازی پژوهشکده دانشگاه خاتم
نام پروژه و سال ساخت :

مقاوم سازی پژوهشکده دانشگاه خاتم 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx