شاقول سازی و تثبیت ساختمان شرکت کوزو

   
  • دلیل ضعف سازه: نا شاقولی ساختمان 15 طبقه 50 سانتی متر
  • روش شاقول سازی و تثبیت: استفاده از روش برش خاک، اضافه نمودن شمع درجا و میکروپایل
  • محل پروژه: شهر جدید پردیس، فاز11

شاقول سازی و تثبیت ساختمان شرکت کوزو
نام پروژه و سال ساخت :

شاقول سازی و تثبیت ساختمان شرکت کوزو 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش خصوصی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx