طراحی مقاوم سازی ساختمان اداره برق تهران

  • دلیل ضعف سازه: افزایش طبقه
  • روش مقاوم سازی: اضافه نمودن دیوار برشی، مقاومت اتصالات خرجینی، مقاومت فونداسیون توسط افزایش ارتفاع و مقطع
  • محل پروژه: تهران ، خیابان شیراز
طراحی مقاوم سازی ساختمان اداره برق تهران
نام پروژه و سال ساخت :

طراحی مقاوم سازی ساختمان اداره برق تهران 1400

نوع پروژه :

مقاوم سازی

وضعیت پروژه:

پروژه های انجام شده

کارفرما :

بخش دولتی

6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx