الیاف کامپوزیت

الیاف کامپوزیتی، الیافی با مقاومت کششی بالا هستند که در زمان اجرا توسط  رزین های با مقاومت بالا اشباع شده و مواد کامپوزیت FRP را تشکیل می دهند. از کاربردهای این مواد می توان به مقاوم سازی سازه ها و افزایش ظرفیت باربری ساختمانها، پلها، سیلوها و... اشاره نمود.
6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx