کامپوزیت های پیش ساخته

میلگرد و لمینیت های کامپوزیتی از خانواده کامپوزیت های پیش ساخته به حساب می آیند که برای تقویت سازه های بتنی و بنایی مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از کاربردهای میلگردهای کامپوزیت، تقویت به روش نزدیک به سطح می باشد. لمینیت های کامپوزیتی نیز برای تقویت اعضای بتنی، بنایی و چوبی و در راستای افزایش ظرفیت باربری و سختی مورد استفاده قرار میگیرند. این مواد توسط رزین های اپوکسی با مقاومت بالا به سطح المانهای سازه ای نصب می گردند.
6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx