ترمیم بتن و تزریق ترک

تعمیر و ترمیم بتن به صورت کلی به اصلاح سطحی بتن و یا جابجایی بتن خراب شده با بتن و یا مصالح جایگزین گفته می شود. ترک خوردگی، جداشدگی، بلند شدگی، پوسته شدن و پوک شدن بتن همگی از علایم خرابی بتن به شمار رفته که هر کدام به دلایل مختلفی در اعضای بتنی به وجود می آیند. این شرکت تاکنون تعمیر، ترمیم و تزریق ترک در پروژه های بسیاری خصوصا در نواحی با رطوبت بالا که قابلیت خر