اجزای ساختمان های بتنی کدامند

28 مرداد ، 1401
شرکت پایون

اجزای ساختمان های بتنی و انواع سازه های بتنی با در کنار هم قرار گرفتن، تشکیل یک ساختمان واحد را می دهند. این اجزا حتما در کنار هم معنی پیدا خواهند کرد و در صورت ضعف در یکی از آنها عملکرد کل ساختمان بتنی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در اصول ساختمان سازی هر کدام از این بخش ها و همه چیز در مورد مقاوم سازی ساختمان های بتنی باید بر طبق ضوابط مشخصی ساخته شوند. این اجزا عبارتند از فونداسیون و شناژ، میلگردگذاری شالوده ها، شناژ رابط، ستون، میلگرد گذاری، دیوار حایل، میل گرد های انتظار و... که باعث مقاوم سازی سازه ها می‌شوند. با شرکت مقاوم سازی پایون همراه باشید تا هر بخش را به تفصیل معرفی کنیم.

اجزای ساختمان های بتنی

بتن ریزی سازه بتنی

فونداسیون و شناژ از اجزای اصلی ساختمان های بتنی

فونداسیون قسمتی از سازه و اجزای ساختمان بتنی است که وزن و نیروی وارده از ساختمان را به خاک یا بستر سنگی منتقل می کند. فونداسیون و شناژ باید کمی پایین تر از سطح زمین قرار گیرد. این جزء ساختمان های بتنی نیروهای وارده را بر بخش وسیع تری از زمین قرار می دهد تا نشست احتمالی سازه به حداقل میزان ممکن برسد. شالوده اما به دو دسته شامل دیوار و ستون تقسیم بندی می شوند. ستون به دو شکل تکی یا مرکب مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای اینکه چند ستون داشته باشیم و یا بار را به بخش های دیگر سازه منتقل کنیم، از شالوده های مرکب استفاده می کنیم. شالوده یا پی به بخش های مختلفی تقسیم می شوند. پی تکی، پی مرکب، پی باسکولی، پی سراسری، یا نواری و پی گسترده از زیرمجمموعه های شالوده ساختمان محسوب میشوند.

فونداسیون و شناژ از اجزای اصلی ساختمان های بتنی

فونداسیون بتنی

میلگرد گذاری پی از اجزای ساختمان های بتنی

میلگردها در بخش کف شالوده قرار می گیرد تا چسبندگی انتقال نیرو بین فولاد و بتن به خوبی انجام شود. این میلگردها طول 90 درجه دارند و در اندازه های مختلف ساخته می شوند. قطر، اندازه و نوع میلگردها با توجه به میزان وزن ساختمان و عمق فونداسیون مشخص می شود. میلگردها به شبکه های تحتانی و فوقانی تقسیم بندی می شوند و فاصله بین آنها با وسیله ای به نام خرک پر شده که به نوعی تکیه گاه بین دو شبکه شناخته می شود. 

ستون ها از اجزای ساختمان های بتنی

ستون ها وظیفه دارند که نیروهای وارده به سازه را تحمل کرده و آن را به پی ساختمان منتقل کنند. اگر ستون ها تحت فشارهای شدید نیروی محوری سازه قرار گیرند، بهتر است برای صرفه جویی بیشتر از بتن استفاده شود. استفاده از میلگرد در ستون های بتنی علل مختلفی دارد. ضمنا ستون ها طراحی های مختلفی داشته و شکل هایی مثل مربع، مستطیل، چندضلعی و دایره را شامل می شوند.

ستون ها از اجزای ساختمان های بتنی

ستون بتنی در اسکلت بتنی

میلگرد گذاری ستون ها

در قطعاتی که فشار را حمل می کنند، سطح آرماتور نباید از یک صدم کمتر و از 6 صدم بیشتر باشد. تعداد میلگردهای موجود در ستون سازه هم نباید از مقدار مشخصی کمتر باشد. میلگردها باید به تعداد مشخص بر اساس قوانین زیر باشند:

  • میلگردهای داخل تنگ دایره ای یا مستطیلی باید 4 عدد باشند.
  • میلگردهایی که در تنگ های مثلثی هستند باید 3 عدد باشند.
  • میلگردهای داخل دورپیچ 6 عدد هستند.

اندازه میلگردهایی که در دورپیچ قرار می گیرند نباید از 6 میلی متر کمتر باشد. معمولا تنگ های خاموت با هدف نگه داشتن میلگردها در جای خود مورد استفاده قرار می گیرند. البته این تنگ ها کاربردهای دیگری مثل کوتاه کردن طول آزاد و تامین تکیه گاه را هم به عهده دارند. میلگردهای سازه در فاصله بین دو تنگ باید بتوانند کمانش داشته باشند. خاموت ها هم باید در اندازه های مشخصی طراحی و اجرا شوند.

اندازه خاموت ها

برای اینکه اندازه میلگردها را مشخص کنید در مرحله اول بزرگترین آن را اندازه بگیرید. دیگر میلگردها باید ثلث قطر بزرگترین آنها باشد. اگر میلگردی دارای طول بیش از 30 میلیمتر است، میلگردهای تماسی 10 میلیمتر باشد. اما نکته مهم این است که قطر خاموت ها نباید از 6 میلی متر کمتر باشد. فاصله خاموت ها هم باید رعایت شده و از مقدار مشخصی بیشتر نشود. 

خاموت در ساختمان های بتنی

بتن ریزی اسکلت بتنی

شناژ رابط بین فونداسیون ها

شناژ یکی دیگر از اجزای ساختمان های بتنی است که فونداسیون یا شالوده را مهار یا کلاف می کند. دلیل استفاده از شناژ مقاومت در برابر نیروهایی است که به شکل افقی بر ساختمان وارد می شوند. این نیروها مثل زلزله و باد می توانند ساختمان را در جهات افقی حرکت دهند. اما خاصیت دیگر شناژ کمک به نشست یکنواخت ساختمان است.

میلگرد انتظار خم شده از اجزای یک ساختمان بتنی

قسمت مایل میلگردهایی که خم شده اند و محور ستون ها باید شیبی به نسبت 1 به 6 داشته باشد و نه بیشتر. قسمت بالایی و پایینی آن نیز باید به شکل موازی با محور ستون طراحی و اجرا شود. قسمت هایی مثل مکان خم با خاموت، مکان دور پیچها و دیگر قسمت های سازه باید مهار شوند. 

تیر دیگر جز سازه ساختمان بتنی

مهندسان این روزها برای اینکه بار سازه را افزایش داده و ضعف بتن را جبران کنند، از روش قرار دادن میلگرد در بتن استفاده می کنند. این روش باعث می شود تا بتن در برابر بارهای کشش نشات گرفته از میلگردهای فولادی مقاومت کند. در تیری که با بتن مسلح شده استکشش ها با خمش به وسیله بتن تحمل می شود. 

دال 

استفاده از دال نیز بسیار مهم است و در حقیقت دال از مهمترین اجزای ساختمان های بتنی نیز محسوب می شود. دال بخش های مختلف ساختمان را از هم جدا می کند. دال ها یک طرفه یا دو طرفه هستند. آرماتوربندی این دال های یک طرفه فقط در یک جهت انجام می شود و بارهای جانبی هم در یک جهت حمل می شوند. اما دال هایی که مستطیلی هستند دو طرفه نیز می باشند. این دال ها تحت فشارهای شدید از اطراف قرار می گیرند. 

سقف تیرچه بلوک

استفاده از سقف های تیرچه بلوک به عنوان یکی از اجزای یک ساختمان بتنی بسیار پرکاربرد است. طراحی و اجرای اسکلت بتنی این نوع سقف آسان است و هزینه های زیادی نیز ندارد. احتمالا می دانید که بتن در مقابل نیروهای فشاری مقاومت بالایی دارد ولی در مقابل نیروهای کششی دچار ضعف می شود. همین دلیل است که تیرهای تحت خمشی، بتنی را که زیر فشار است حذف کرده و از بین می برند و فقط بخشی را نگه می دارند که جایگزین خاموت است.

دیوارها

دیوارها خود از عینی ترین بخش های یک ساختمان بتنی است که به 5 دسته تقسیم می شود. دیوار حایل اولین دسته از دیوارها است که جهت مقاومت در برابر نیروهای وارد آمده به خاک اجرا می شوند. دیوار باربر یا بار قائم باید علاوه بر تحمل وزن خود، نیروهای خارجی را نیز تحمل کند. دیوارهای زیر زمین در دسته دیوارهای حایل دسته بندی می شوند. این دیوارهای علاوه بر تحمل وزن خود و فشار وارد بر خاک باید نیرو های قائم وارد شده را نیز کنترل کنند. دیوارهای غیر باربر صرفا در ساختمان ها برای جدا سازی فضا مورد استفاده قرار می گیرند. 
در دیوارهای غیر باربر باید حتما به عایق بودن دیوارها توجه داشته باشیم. اما آخرین دسته از دیوارها را دیوارهای برشی از اجزای یک ساختمان بتنی تشکیل می دهند. این دیوارها باید بارهای جانبی که در سطح دیوار قرار دارد را تحمل کنند. به این دیوارها، دیوار قائم نیز می گویند که در داخل آنها سختی زیادی وجود دارد. 

مقاوم سازی ساختمان های بتنی با پایون

اجرای هر یک از اجزای ساختمان های بتنی ارتباط مستقیم با میزان مقاومت آنها دارد. شرکت مقاوم سازی پایون یکی از مراکز معتبر در زمینه ترمیم سازه و مقاوم سازی آنها بوده و با بررسی مشکلات موجود در بناهای جدید و قدیمی را شناسایی و با استانداردهای روز دنیا آنها را رفع می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این مجموعه می توانید با کارشناسان پایون تماس بگیرید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LfYGFMgAAAAAF6YmqbT-_dIDsNXJasTx5b83yKx